Ken uw rechten!
Bent u bang dat u wordt achtergelaten of wordt uitgehuwelijkt in uw thuisland? Of bent u al achtergelaten, alleen, met kinderen of als jongere? Kent u personen die zijn achtergelaten? Weet u wat uw rechten zijn? En waar u hulp kunt vragen? Lees dit drietalige zakboekje!
bestand: zakboekje NLTAr_webversie.pdf