Zomercampagne Huwelijksdwang en Achterlating 2010

zaterdag 22 mei 2010 - Op 19 mei is, in navolging van van vorig jaar, de landelijke campagne 'Huwelijksdwang en Achterlating 2010' van start gegaan. Hieronder veel informatie voor professionals. De campagnewebsite voor jongeren is te vinden op www.stopdwang.nl.

Deze tijd, vlak voor de zomervakantie, is voor een aantal jongeren een riskante tijd.
De zomervakantie is namelijk een geschikte gelegenheid voor het sluiten van een huwelijk. Maar een huwelijk kan ook gedwongen plaatsvinden. Er zijn jongeren die vlak voor de zomervakantie signalen afgeven. Werkt u met jongeren met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse? Dan is het bijna onvermijdelijk dat ook u signalen van huwelijksdwang, achterlating of mogelijke eerkwesties tegenkomt. 


Eind mei is opnieuw de Campagne Huwelijksdwang en Achterlating van start gegaan. In deze campagne wordt jongeren langs verschillende kanalen duidelijk gemaakt 
- dat huwelijksdwang niet past in onze samenleving en ook strafbaar is;
- dat zij bij signalen en vermoedens iets kunnen doen, namelijk: er over praten met een vertrouwenspersoon.


Ook u kunt vertrouwenspersoon zijn!
Jongeren kunnen ook naar u komen met een hulpvraag. Wilt u weten wat u te doen staat bij huwelijksdwang of gedwongen achterlating en wilt u meer weten over de campagne? Leest u dan de informatiebrochure, de factsheet en de signalenlijst. 
 

 

 

Op de website www.huiselijkgeweld.nl/campagne_huwelijksdwang staat meer achtergrondinformatie over huwelijksdwang en gedwongen achterlating voor professionals. Hier vindt u ook de 'Toolkit huwelijksdwang, achterlating en eer' met een aantal praktische hulpmiddelen voor professionals, waaronder het 'basispakket signaleren en handelen' (met een stappenplan volgens de Basismeldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), factsheets en PR-materiaal.

Kennislijn voor professionals: 030-789 21 12

Bent u benieuwd naar de campagnewebsite voor de jongeren? Kijk dan op www.stopdwang.nl
 

 

 Informatiebrochure voor professionals


bestand: informatiebrochure zomercampagne huwelijksdwang en achterlating.pdf

Factsheet huwelijksdwang


bestand: Factsheet over huwelijksdwang voor professionals.pdf

Signalenlijst voor professionals


bestand: signalenlijst.pdf


Voorlichtingscampagne huwelijksdwang en achterlating

Ieder jaar blijkt weer, dat een aantal meisjes (en jongens!) niet terugkeert van vakantie in het buitenland. De reden van die verdwijning is vaak niet duidelijk. Van een aantal meisjes is uit nadere informatie bekend geworden, dat zij in het buitenland zijn uitgehuwelijkt en achtergelaten. Jongeren die vrezen dat zij op vakantie in het buitenland worden achtergelaten, dan wel gedwongen worden te trouwen met een door hun familie gekozen partner in het buitenland, kunnen vanaf nu gebruik maken van een ‘Noodplan achterlating’. De eerste landelijke voorlichtingsactie ‘Huwelijksdwang en achterlating’ is juni 2009 gestart.De voorlichtingscampgne is een initiatief van het ministerie van Justitie.
In geval van gedwongen achterlating in Marokko biedt SSR waar mogelijk hulp, zowel in Nederland als op het steunpunt in Berkane.

Huewelijksdwang 

Noodplan

Wie signalen opvangt dat tijdens haar of zijn vakantie in het buitenland ‘iets te gebeuren staat’ kan bellen met een van de vijf steunpunten. Daar worden persoonlijke tips gegeven. Ook kan de jongere een ‘Noodplan achterlating’ opstellen en de bijbehorende verklaring. Hoe je dit moet doen, wordt uitgelegd in zes overzichtelijke stappen. Het noodplan bevat o.a. het verhaal van de jongere: wat geeft je het vermoeden dat er iets te gebeuren staat, welke signalen wijzen daarop en welke personen spelen daarbij een rol? Ook vullen de jongeren in wanneer ze precies precies op vakantie gaan, waar ze naar toe gaan (namen en adressen) en wanneer ze (normaal gesproken) terugkomen in Nederland. Verder wordt hen aangeraden kopieën te maken van belangrijke papieren (zoals hun (Nederlandse én buitenlandse) paspoort, bankpasje etc.), de gegevens te noteren van de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade en de naam en contactgegevens te noteren van een persoon (liefst één in Nederland en één het buitenland) die ze voor honderd procent vertrouwen. Uiteraard moeten de jongeren ook een mobiel nummer invullen waarop ze bereikbaar zijn.

Vertrouwenspersoon

Het volledig ingevulde noodplan (en verklaring) kunnen de jongeren vóór hun vakantie, in een gesloten enveloppe, achterlaten bij een professional in Nederland die ze vertrouwen (bijvoorbeeld een mentor, leerkracht, studentenbegeleider, maatschappelijk werker of wijkagent). De enveloppe bevat de datum waarop deze vertrouwenspersoon de enveloppe mag openen, voor het geval de jongere dan nog niet terug is in Nederland. Een kopie van het noodplan houden ze zelf. Ze doen er goed aan deze kopie op een veilige plaats te bewaren en mee te nemen op vakantie. 

Gerichte actie

Voor jongeren die een noodplan hebben opgesteld, kan in geval van achterlating gericht actie worden ondernomen vanuit Nederland. In de kopie van het noodplan die ze hebben meegenomen op vakantie, vinden ze bovendien belangrijke tips over wat ze in deze situatie zelf kunnen ondernemen (geduld opbrengen, wachten op een geschikt moment om te vluchten, contact opnemen met de Nederlands ambassade, inschakelen vertrouwenspersonen, etc.) en hoe te handelen bij terugkeer in Nederland.

Meer informatie