Ga terug naar je eigen land?

Een kwalitiatief onderzoek naar de invloed van sociale contextfactoren op thuisgevoelens en remigratie van Marokkaanse Nederlanders.

Yasir van Holst, Universiteit van Utrecht, 2010
Culturele antropologie; Master: Multiculturalisme in vergelijkend perspectief
bestand: ScriptieYvanHolst.pdf

Achter de keuze van remigratie

Literatuuronderzoek naar overheidsbemoeienis rondom remigratie en het mogelijke effect daarvan op de keuze van potentiële remigranten.

Khadija Azizi, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011
Rechtsgeleerdheid; Master: Staats- en bestuursrecht
bestand: ScriptieKAzizi.pdf

Een tijd van komen en gaan

Een verkennend onderzoek naar remigratie vanuit Nederland naar Marokko

Roosmarijn Bandriet, Universiteit Utrecht, 2011
Geesteswetenschapeen; Master: interculturele communicatie, departement Nederlands
bestand: 1332269212_Scriptie Roosmarijn Brandriet.pdf