Ontstaan van SSR

De Stichting Steun Remigranten (SSR) is in 1989 opgericht, als initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Om een steunpunt te kunnen vestigen in Berkane is samenwerking gezocht met het Aartsbisdom van de Rooms-katholieke Kerk in Marokko. Van 2008 tot en met 2011 werd SSR gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 2012 gaat SSR Nederland door als een niet-gesubsidieerde belangenbehartigende stichting in Nederland. SSR Nederland en het Steunpunt Remigranten in Berkane werken direct en nauw samen. De werkzaamheden van SSR Nederland en het Steunpunt vullen elkaar aan en versterken elkaar.


VOLG ONS OP TWITTER: @SSRNederland


Missie

De missie van SSR Nederland is de belangenbehartiging in de breedste zin des woords voor remigranten die na verblijf in Nederland zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. SSR Nederland heeft indertijd een steunpunt geopend in Berkane (Noordoost Marokko) voor de praktische hulpverlening die daar van belang is. Voor Berkane is gekozen omdat deze stad centraal ligt in een streek waarnaar veel remigranten zijn teruggekeerd. Het bestuur van SSR Nederland is gevestigd in Utrecht.