Landelijke Werkgroep Mudawwanah

De landelijke werkgroep Mudawwanah heeft als hoofddoel: Verbetering van de rechtspositie van Marokkaanse vrouwen, bevorderen van zelfstandigheid en emancipatie o.a. door adequate hulpverlening, signalering van knelpunten, voorlichting en preventie.